VVE

Voor Tuvalu media maakte ik een aantal audiotracks voor promotiefilmpjes voor het project Vversterk, een initiatief van het Ministerie van OC&W m.b.t. ‘VVE’: Voor- en Vroegschoolse Educatie van kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Ik werkte hierbij samen met Miranda Stet. Sam Huisman deed het sounddesign.

Omdat het onderwerp voor- en vroegschoolse educatie was, zocht ik aansluiting bij de belevingswereld van kinderen. Deze kwam ook al nadrukkelijk naar voren in de gebruikte beeldtaal.